بسمه تعالی
شهید احمد ابوالقاسمی
فرزند: ابراهیم
متولد:۰۱/۰۲/۱۳۴۴
شهادت:۱۳۶۱
عملیات : فتح
آدرس مزار:

احمد ابوالقاسمی
بسم الله الرحمن الرحیم
به نام خدای بخشنده، به نام خدای خمینی به نام خدای شهید به نام خدای حزب الله، به نام خدای رزمندگان اسلام.
چون هر لحظه مرگ را در پیش چشم خود می دیدم درصدد برآمدم وصیت نامه ای بنویسم تا بهتر هدف، مقصد، خواسته و راهم روشن شود.
هدف از رفتنم به جبهه فقط الله است و بس. خواسته ام جهان را زیر بیرق اسلام در آوردن و پرستیدن و ستایش کردن خداست و بس و مقصدم هم فقط الله است و بس.
راهم همان صراط مستقیم که رسیدن به الله است و بس . اگر می جنگم تنها به خاطر خدا و تنها برای رضای خداست و اگر او را می پرستم به این خاطر است که او لایق پرستیدن است. اگر اوامر امام را مطیعم، به خاطر اینکه همان اوامر پیامبر است و اوامر پیامبر همان دستور خداست و اگر خط خدا را می پیمایم به این خاطر که امام تداوم راه انبیاء و راه انبیاء همان صراط مستقیم است و باز هدف رسیدن به الله.
از امام اطاعت کنید راهش را رهرو باشید و خطش را پیرو.
و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته
احمد ابوالقاسمی
تاریخ شهادت: سال ۶۱
عملیات فتح