سوم خرداد ۱۳۵۱، در روستاي طجرعلوي از توابع شهرستان ملاير به دنيا آمد. پدرش عباسعلي، كشاورزي مي‌كرد و مادرش گل گز نام داشت. تا پايان دوره راهنمايي درس خواند. سپس به فراگيري علوم ديني و حوزوي پرداخت. روحاني (مقدمات) بود. از سوي بسيج در جبهه حضور يافت. چهارم خرداد ۱۳۶۷، با سمت نيروي واحد تبليغات در خرمال عراق بر اثر اصابت تركش به سر، شهيد شد. مزار او در گلزار شهداي علي‌بن‌جعفر شهرستان قم قرار دارد. برادر او علي‌محمد نيز به شهادت رسيده است.