دو روز بعد از عملیات والفجر ۱۰ بود که به خانه برگشتیم. خیلی ناراحت بودم. یاد بچه ها از خاطرم نمی رفت. شب در عالم رؤیا، خواب گلزار شهدا را دیدم که در قطعه شهدای کربلای ۵، آقایی روی منبر سخنرانی می کرد و می گفت: «مردم! قدر شهدا را بدانید که این شهدا پیش خدا اجر و قرب زیادیدارند. مثل همین آقای ابراهیمی که امروز همین جا دفن شد. نه تنها ما بلکه همه ی مردم قم را می تواند شفاعت کند! ». صبح که بیدار شدم، رفتم گلزار و از حاج آقا محمد موسوی پرسیدم: «دیروز کسی را در گلزار دفن کرده اید؟ »گفت: «بله، حاج غلامعلی ابراهیمی از مسئولان تعاون، دیروز اینجا دفن شد .»
حسین کریمی