نام شهید:سعید
نام خانوادگی:احمدی
شماره ملی :۰۵۳۳۱۰۴۹۲۰
تاریخ تولد:۱۳۴۶/۱۲/۰۸
تاریخ شهادت:۱۳۶۴/۱۲/۰۴
محل شهادت:فاو
درجه / عضویت: بسیجی
محل خدمت:سپاه