نام شهید: رزاق

نام خانوادگی: سلمان بدن

کنیه: أبو امل الكناني

نام مستعار: رزاق كنعان سلمان بدن

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: