نام شهید: داود

نام خانوادگی: عبد سريح اللامي

کنیه: أبو أحمد اللامي

نام مستعار:داوود سريح عبد

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: