نام شهید: داود
نام خانوادگی:احمدی
شماره ملی :۰۳۸۴۹۵۴۵۹۶
تاریخ تولد:۱۳۵۴/۰۲/۰۱
تاریخ شهادت:۱۳۷۸/۱۲/۰۱
محل شهادت:دهلران
درجه / عضویت: وظیفه
محل خدمت: ارتش