نام شهید: خلف

نام خانوادگی: كاظم علي البدري

کنیه: أبو زيد البصري

نام مستعار: خلف كاظم

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: