نام شهید: خالد جعفر

نام خانوادگی: خضر العيساوي

کنیه: أبو رضا العسكري

نام مستعار: أبو رضا حامد عسكري ماجد

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: