نام شهید:حمید
نام خانوادگی: معراج محمدی
شماره ملی :۰۳۸۴۱۳۳۰۷۱
تاریخ تولد:۱۳۴۹/۰۳/۲۱
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۱/۰۶
محل شهادت:شلمچه
درجه / عضویت:بسیجی
محل خدمت:سپاه