نام شهید: حمید
نام خانوادگی: ناظرپناهی
شماره ملی :۰۳۸۵۱۰۹۷۲۵
تاریخ تولد:۱۳۴۶/۰۸/۰۹
تاریخ شهادت:۱۳۶۵/۱۰/۲۳
محل شهادت: شلمچه
درجه / عضویت:بسیجی
محل خدمت:سپاه