نام شهید: حميد

نام خانوادگی: مظلوم جباري جبوري

کنیه: أبو زين العابدين

نام مستعار: حميد مظلوم عبد الله

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: