نام شهید: حسین
نام خانوادگی: محمودنژاد
شماره ملی :۰۳۸۰۸۴۶۹۲۶
تاریخ تولد:۱۳۳۷/۰۱/۰۱
تاریخ شهادت: ۱۳۵۷/۱۱/۲۲
محل شهادت: قم
درجه / عضویت:انقلاب
محل خدمت: