نام شهید: حسین
نام خانوادگی: خان احمدی
شماره ملی :۰۰۴۴۵۱۶۸۲۷
تاریخ تولد:۱۳۴۳/۰۲/۰۵
تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۳/۱۹
محل شهادت: گیلانغرب
درجه / عضویت: بسیجی
محل خدمت: سپاه