نام شهید: حسین
نام خانوادگی:جوادی پور
شماره ملی :۰۳۸۱۹۴۹۳۱۱
تاریخ تولد:۱۳۲۷/۱۲/۰۶
تاریخ شهادت: ۱۳۵۷/۰۹/۱۳
محل شهادت: قم
درجه / عضویت:
محل خدمت:انقلاب