نام شهید: حسين ناجي

نام خانوادگی: حسين الخفاجي

کنیه: أبو سلمان الخفاجي

نام مستعار: حسين خفاجي أبو سلمان خفاجي

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: