نام شهید: حسين

نام خانوادگی: محمد صالح الفيلي

کنیه: أبو حوراء الفيلي

نام مستعار: حسين صالح أبو حوراء الديالي

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: