نام شهید: حامد

نام خانوادگی: ناصر محمود الحيدري

کنیه: أبو حيدر الحيدري

نام مستعار: محمود الحيدري محمد

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: