نام شهید: جسام

نام خانوادگی: محمد علي مشكور

کنیه: أبو جواد الحيدري

نام مستعار: حيدر جاسم حيدري محمد

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: