نام شهید: جبار

نام خانوادگی: حسين إبراهيم يوسف

کنیه: أبو شهيد الناصري

نام مستعار: محمد شهيد عباس

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: