نام شهید: ثائر

نام خانوادگی: شهيد ميرزا

کنیه: أبو اشرف الربيعي

نام مستعار: ثامر الربيعي ميرزا

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: