«…خدایا! تو می دانى هم اکنون که این وصیت نامه را م ىنویسم چهارمین وصیت نامه است که عوض کرد هام. خدایا! تو می دانى در وجودم چه مى گذرد!
خدایا! تو می دانى که من عاشق شهادت هستم! خدایا! التماس م ىکنم دیگر خجالت م ىکشم به شهر برگردم و جلوى خانواده شهدا و مفقودین و اسرا و مجروحین و معلولین سرم را بلند کنم. خدایا! تا به حال مرتکب گناهان زیادى شد هام، خدایا اشتباه کردم، خدایا! نفهمیدم، خدایا! جوان بودم، خدایا! غرور داشتم، خدایا! هواى نفسانى بر من تسلط داشت، خدایا! گناه کردم مرا ببخش.
اما از لطف ب ىکرانى که تو به من داشتى و مرا متوجه خطاهایم ساخت هاى تا اندازه اى توانستم با گریه و آه و فغان و التماس از درگاه پاکت بخواهم که از آنها درگذرى. آخر تو خیلى معبود و مهربان و رئوفى.
خدایا! احساس م ىکنم این بار عاشق شده باشم تا به حال شاید عاشق خوبى نبودم؛ ولى خوب شدم. خودت کمکم کن. خدایا! به تمام قدرت ب ىمنتهایت سوگند این بار از ته قلب می خواهم فریاد بزنم: اى خدا تو معبود منى تو هستى
اول و آخر منى، خدایا! م ىخواهم اگر قلبم هنوز نقطه سیاهى و مسایل دیگرى در آن وجود دارد آن را بیرون آورى و دوباره قلب پاکى که تو می خواهى بر جایش بگذارى.
خدایا! من عاشقم من درونم شعل هور از عشق توست پس چرا عاشقم نم ىشوى! خدایا! راضى هستم به رضاى تو.
خدا را شکر و سپاس می گویم که سعادتى قسمت من گناه کار شده تا بیایم جبهه و خدمت گذار این ملت و این رزمندگان از جان گذشته باشم. من نم ىتوانم. چگونه شکرانه این نعمت بزرگ را به جا بیاورم و چگونه قدردانى کنم که خدا این توفیق را نصیب این حقیر نمود؟ من نم ىتوانم. چگونه شکرانه این نعمت بزرگ را به جا بیاورم که در زمان جمهورى اسلامى و در این زمان حساس و در این صحنه امتحان و در این موقعیت سرنوشت ساز قرار گرفت هام.
خداوند متعال همه مسلمین را دارد امتحان م ىکند به خصوص مردم ایران را.
خدایا! خودت توفیق بده تا بتوانیم از عهده این امتحان خوب بربیاییم و نمره خوبى بگیریم. خدایا! تو شاهد باش من فراموش نم ىکنم مردم ستمدیده کشورهاى مسلمان را که هم اکنون زیر سلطه جنایت کاران تاریخ زیر شکنجه هستند و از ناموس خودشان دفاع م ىکنند و از اسلام حمایت م ىکنند. خدایا! صدر اسلام تکرار شده و م ىشود،
خدایا! به من توفیق بده تا بتوانم در رکاب امام زمانعجل الله تعالی فرجه الشریف باشم و کمک کنم، خدایا! خودت من را به صراط مستقیم هدایت فرما، خدایا!
خودت کمک فرما تا بتوانیم از مسایل دنیایى نجات پیدا کنیم و وابسته نشویم و خداى نکرده منحرف نشوم.
خدایا! کمک کن تا زنده هستم در جبهه بمانم و به پشت جبهه بر نگردم. خدایا! این توفیق را که به من داد هاى نگیر. خدایا! باز التماس م ىکنم و از خودت م ىخواهم کمکم کنى تا بتوانم خدمت به اسلام و مسلمین و مسلمانان
ایران و جهان بکنم. خدایا! این توفیق را به من عنایت بفرما هر چند قابل نیستم؛ ولى دست خالى بر نگردانم؛ گدایم گداى در خانه تو.
جبهه نعمت است گرچه جبهه و جنگ مشکلاتى دارد؛ اما بدانید که نعمت بزرگى است انسان ساز و مکتب عالى است، سنگر تجل ىگاه نور خداست. شاید السلام م ىفرماید: «المومن اعظم حرمه
سنگر از مسجد مقدس تر باشد. على علیه من الکعبه المومن ۱ اعظم حرمه من الملک المقرب ۲» ؛ مومن احترامش از
کعبه بالاتر است و سنگر مؤمن هم از کعبه بالاتر است. میدان نبرد و جبهه مسجدالحرام نیست؛ بلکه بالاتر است. نور خداوند در آن جا متجلى است؛ تجل ىگاه عشق است. دست عنایت ولى الله الاعظم امام زمانعجل الله تعالی فرجه الشریف
در جبه هها و سنگرها است.
آرى، جبهه حقیقتاً نعمت بزرگى است. رزمندگان سپاهى در جبهه این مکتب انسان ساز باید خود را چنان بسازند که هنگام برگشتن خود مربى و چند سفارش به برادران سپاه و ارتش و دیگر نیروهاى مسلح م ىکنم به عنوان یک برادر کوچک تر و دل سوز آنها اگر خداوند متعال قبول بفرماید؛
همیشه به یاد خدا باشند در سخ تترین شرایط توکل شان به خدا باشد نه به سلا حهاى پیشرفته و از خدا کمک بخواهند چون خداوند خودش وعده داده که من کمک شما م ىکنم در مقابل مشکلات صبر و استقامت کنید.
پیروزى با لشکریان اسلام است. وحدت خودتان را حفظ کنید که دشمنان اسلام نتوانند در شما نفوذ کنند و اختلاف بیندازند با هم بیشتر تجمع کنید و به روحیه همدیگر آشناتر شوید. ضعف هاى همدیگر را بر طرف کنید برادرانه و دوستانه تا امام امت و مردم همیشه در صحنه از شما راضى باشند و این کار مورد رضاى خداوند قرار م ىگیرد انشاءالله. و در عملیات ها پیروزى بیشترى قسمت شما م ىشود انشاءالله این جنگ زیاد طول نم ىکشد و به زودى به نفع نیروهاى اسلام تمام م ىشود. ولى مردم ایران خودشان را باید آماده کنند براى آزادى قدس و نابود کردن اسرائیل و آمریکا انشاءالله. ملت ایران در زمانى قرار گرفت هاند و در موقعیتى قرار گرفته اند و خداوند نعمتى به آنها داده است که قدر آن را هنوز نم ىدانیم که در رأس این نعمت رهبرى امام خمینى هست و یاران وفادار این رهبر بزرگ.
خدایا! به ما آگاهى بده تا بتوانیم قدردان این نعمت الهى باشیم. برادر رزمنده حضور پیدا کردن در سنگرهاى حق علیه باطل لیاقت م ىخواهد قسمت همه کسى نمی شود خداوند این توفیق الهى را به شما داده و شما از خداوند بخواهید تا خدا کمک شما بکند و پیش بروید و در این دانشگاه الهى ساخته شوید که امام عظیم الشأن با آن مقام رفیع معنو ىاش فرموند: اى کاش من هم یک پاسدار بودم یا بفرماید از چهره ملکوتى شما غبطه م ىخورم. آرى، ما سپاهیان که این لباس سبز را به تن کردیم باید سرباز امام زمانعجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم. باید از زندگى و خانواده و مسایل دنیایى بگذریم و به سوى این دانشگاه الهى هجوم بیاوریم. این دانشگاهى که بهترین جوان هاى ما در راه باز شدن آن شهید شدند و از همه چیزشان گذشتند. این دانشگاه و این سنگرها که همیشه صداى صوت قرآن و صوت دعاى توسل و صوت دعاى کمیل به
گوشم ىرسد و رزمندگان اسلام با خداى خودشان ارتباط برقرار م ىکنند و آقا امام زمانعجل الله تعالی فرجه الشریف را در این سنگرها زیارت م ىکنند کربلا کربلا م ىکنند.
و یک سفارش دیگر به برادران سپاهى قدر این نیروهاى بسیج را بدانید این بندگان خالص و مخلص خداوند هستند و امانتى هستند امروز به دست من و شما سپرده شد هاند سعى شود از این بسیجی ها خوب استفاده کنیم و شما پاسداران به عنوان مربى و معلم و پدر این برادران بسیجى باید باشید و شاگرد از معلم خودش درس م ىگیرد. سعى کنید به این برادران درس ایثار و فداکارى و از جان گذشتن یاد بدهید. سعى کنید آن روح معنوى و عرفانى را در این نیروها اضافه کنید نه چیز دیگرى که انشاءالله همین طور هست.
و تذکر به برادران بسیج؛ قدر این برادران پاسدار را بدانید این ها برادران کوچک شما هستند و از این ها استفاده شود و هر چه م ىگویند گوش بدهید و براى رضاى خدا انجام بدهید و همه رزمندگان اسلام با ید سلسله مراتب را رعایت کنند همان طور که امام امت فرمودند تا بتوانیم در جبهه موفق باشیم
و به پیش برویم و ریشه کفار را بکنیم انشاءالله. مردم و دنیا و همه مسلمانان جهان و همه مستضعفین جهان بدانید پای ههاى این انقلاب و ستون هاى این انقلاب اسلامى ایران محکم شده و روز به روز محک متر م ىشود و هیچ کس
هیچ کارى دیگر نم ىتواند به این انقلاب بکند. فقط مردم ایران دقت کنند که خودشان این ستون ها را تقویت کنند و حمایت کنند از رهبرى انقلاب از قوه مقننه از قوه قضایه از قوه مجریه.
و اگر مردم ضعفى م ىبینند به حساب کل انقلاب نگذارند، به حساب یک اداره یا یک ارگان انقلابى یا به حساب همه روحانیون نگذارند. این طور قضاوت کردن درست نیست و ما با تمام وجودمان باید از این ستون هاى انقلاب حمایت کنیم تا محکم تر شود. دشمنان اسلام دست به دست هم داد هاند تا اسلام را از بین ببرند. همه کفار یک طرف جمع شده اند و چهل میلیون مسلمان ایران با توکل به خدا یک طرف و دیدید چطور مسلمانان تا به حال پیروز شدند و م ىشوند. لذا براى چند قلم جنس که در کشور کمبود هست سر و صدا بلند نشود. ما براى پیشرفت اسلام قیام کردیم نه براى مسایل دنیایى و رفاهى. ما قیام کردیم ملت دنیا را نجات دهیم. نگویید انقلاب براى ما چه کرده بگویید ما براى انقلاب چه کرد هایم.
آگاه باشید که دشمنان اسلام ما را منحرف نکنند. خداوند دارد همه مسلمانان جهان را بخصوص مردم مسلمان ایران را امتحان می کند. سعى شود نمره خوبى از خداوند بگیریم و گوش به حرف چند نفر منحرف و نفوذى نکنیم.
گوش به حرف چند نفر ضدّ انقلاب نکنیم که خداوند در مورد آنها م ىفرمایید:
«منافقان از آن روزى بترسند که خدا سوره اى بفرستد که آنچه درون ناپاک آنهاست بر آنها آشکار سازد. اى رسول بگو اکنون تمسخر کنید که روز کیفر و رسوایى م ىرسد و خدا از آن چه می ترسید به سر شما خواهد آورد »؛ یعنى کفر
پنهانى شما را آشکار سازد تا رسواى دو عالم شوید.
امت حزب الله ایران! مردم و مسلمانان دنیا! ما هنوز این امام بزرگوارمان را نشناخته ایم؛ ولى نسل هاى آینده م ىشناسند؛ ولى هر صحبتى که امام م ىکنند عمل بکنیم نه تنها پلاکارد کنیم و پوستر کنیم به دیوارها بزنیم هر چه م ىگوید عمل کنیم که رضاى خداوند متعال در همین است. مردم دست هایى در کار است که م ىخواهند روحانیت را بکوبند و از پایین شروع کردند تا به بالا برسند؛ چون مستقیم نم ىتوانند به امام حمله کنند از حوزه و روحانیون شروع کردند. آگاه باشید ما هر چه داریم از روحانیون داریم. از روحانیون در خط امام قدردانى کنید این نعمت بزرگ را. و روحانیون دست هایى در کار است تا شما را از مردم جدا کنند. دقت کنید که شما از مردم جدا نشوید اگر این جدایى افتاد بدانید آن روز، روز مرگ انقلاب ایران است که انشاءالله این طور نمی شود؛ولى دقت کنید برادران روحانى بیشتر در جبهه حضور پیدا کنند و در جمع این
رزمندگان حضور داشته باشند و مسائل شرعى و مشکلات آنها را حل کنند.
خداوند به همه ملت ایران توفیق خدمت به اسلام مسلمین بدهد انشاءالله. اما در مورد خانواده شهدا و مجروحین و معلولین و اسرا چون خانواده محترم شهدا بهترین عزیز خودشان را در راه اسلام و مسلمین داده اند. لذا نباید به کسى اجازه بدهند که در مورد تضعیف انقلاب صحبت بکنند و باید خودشان معلم باشند و هم براى دیگران و همه مردم ایران از این خانواد هها درس بگیرند؛ چون صاحب این انقلاب این خانواده ها هستند و این ها خون داده اند. دولت به فکر باشد هر چه بیشتر کار فرهنگى براى خانواده شهدا انجام دهد، نه تنها کار رفاهى و این خانواده شهدا نیاز شدید به کارهاى تبلیغاتى و فرهنگى و فکرى دارند که باید خوراک به آنها داده شود و آنها تأمین شوند چون تنها اگر از نظر رفاهى کار شود براى آنها آینده درخشانى ندارد؛ ولى اگر در کنار کار رفاهى کار فرهنگى هم بشود، همه مشکلات آنها حل م ىشود
انشاءالله.
برادران سپاه مرتب به طور دست جمعى به خانواده شهدا سرکشى کنند؛ چون وقتى شما م ىروید منزل پدر یک شهید سر م ىزنید مثل این که فرزندان آن خانواده وارد خانه شده است و حتماً در تشییع جنازه شهدا شرکت کنید و استقبال کنید و مردم هم استقبال کنند چون این جوانها از همه چیزشان گذشته اند و جان شان را فداى اسلام کردند. مردم مرتب از مجروحین دیدن کنید و به ملاقات آنها بروید.
مردم همان طور که امام امت فرمود مسأله اصلى جنگ است فراموش نکنید. فرزندان خودتان را روانه جبهه کنید تا اسلام پیروز شود؛ چون ما براى از بین بردن صد نفر کافر یا یک کیلومتر پیشروى در خاک عراق نم ىجنگیم ما براى پیروزى اسلام م ىجنگیم نه این که بگوییم م ىجنگیم تا شهید بشویم برویم بهشت؛ ما براى صدور اسلام و پیروزى اسلام در سراسر جهان قیام کرده ایم و تا آخرین قطره خون مان ایستاده ایم و هرگز عقب نخواهیم آمد؛ چون ما یک تکلیفى داریم و آن تکلیف را باید انجام دهیم؛ چه کشته شویم و چه بکشیم و باز هم تأکید م ىکنم از امام امت حمایت کنید و هر چه گفت
گوش بدهید.
چند جمل هاى براى خانواده خودم بنویسم؛ من از فامیل خودم م ىخواهم تا آخرین قطره خون شان از اسلام و امام امت و روحانیت در خط امام حمایت کنند و همه چیزشان را فدایى اسلام کنند؛ اسلامى که با خون امام حسین علیه السلام و على اکبر و عل ىاصغر و ابالفضل علیهم السلام آبیارى شده خون من و دیگران در راه اسلام چه ارزشى دارد. باید این درخت پربار انقلاب با خون جوان ها آبیارى شود تا به ثمر برسد. من از پدر و مادرم م ىخواهم من را ببخشند که فرزند خوبى براى آنها نبودم. نتوانستم خدمت به آنها بکنم و همیشه مزاحم آنها بودم و آنها را زحمت م ىدادم من را حلال کنید. شما خیلى براى من زحمت کشیده اید؛ ولى من قدردان آن نبودم.
همسرم من را ببخشید اگر نتوانستم همسر خوبى براى تو باشم و شما زحمات زیادى در زندگى من کشیده اید و تحمل کرده اید؛ ولى من نم ىتوانم با چه زبانى قدردانى کنم؛ ولى خداوند متعال خودش زحماتى که شما کشیده اى فراموش نمى کند. شما هم من را حلال کن. شما هم من را ببخش و بچ هها را خوب تربیت کن. برادرم عل ىمحمد براى تربیت محمد دقت کند. برادرانم صادق و عل ىمحمد و عباس و خواهرم م ىبخشید اگر من برادر خوبى براى شما نبودم من را حلال کنید. از طرف من از همه فامیل و دوستانم خداحافظى کنید و بگویید اگر بدى از من دیدند من را ببخشند. من پنجاه هزار
تومان به سپاه بدهکارم و ۲۸۰۰۰ تومان به برادرم على محمد بدهکارم و اگر کسى گفت من طلبکار هستم بدهید و خانه اى که دارم یک سوم مال همسرم، یک سوم دیگر مال محمد و یک سوم دیگر براى فرزند دیگرم اگر پسر بود، اگر دختر بود هر چقدر شرعى به آن تعلق مى گیرد و بقیه را به محمد بدهید اگر دختر بود اگر نبود که همان طور که نوشته ام سه قسمت شود من پنج ماه روزه بدهکارم و دو سال نماز قضا باید گرفته شود و هزار پانصد تومان هم سهم امام بدهکار هستم بدهید ». والسلام
خدایا شهادت در راه خودت را قسمت من بگردان.
خدایا خدایا تا انقلاب مهدى خمینى را نگهدار.
اسماعیل صادقى