بسم الله الرحمن الرحیم
«دیر وقتی است که می خواستم وصیت نامه ای بنویسم. تا این که لطف
خداوند شامل حال اینجانب شد و دوباره عازم جبهه حق علیه باطل شدم. خدا
را شکر که چنین نعمت فراوانی را به بنده اش عطا فرمود و چه زیبا سخن
می گوید خداوند در کتاب آسمانی اش قرآن که سراسر ارشاد و هدایت بشر
است. در سوره بقره آیات ۱۵۳ تا ۱۵۷ چنین می فرماید: شما که ایمان دارید از
صبر و نماز یاری جویید که خدا با صابران است. به آنها که در راه خدا کشته
می شوند نگویید مردگانند؛ بلکه آنان زندگانند؛ ولی شما در نمی یابید. شما را به
شمه ای از ترس و گرسنگی و کاهش اموال و نفوس امتحان خواهیم کرد و
صابران را نوید ده آنها که چون مصیبتی به ایشان رسد می گویند، ما از خداییم
و به سوی او باز می گردیم. درود و رحمت پروردگارشان بر آنها که هدایت
یافتگانند.
و تو ای خدای بزرگ! کمکم کن که جزء هدایت یافتگان باشم و تو ای
خالقم! یاری ام کن و نصرتم ده تا با دشمنان دین تو ستیز کنم. آری، در زمان
دودمان ننگین پهلوی سرمان در لاک خودمان بود و هیچ توجه ای نداشتیم
که بر ما و مکتب ما چه می گذرد و باز خدا بر ما منت نهاد و رهبری از
سلّم خمینی این مرد بزرگ، مرد با تقوا، این اسلام شناس
واقعی، را ولی امر و رهبر و پیشوای ما کرد.
و شما ای مسلمانان! از همه قشر، سنی و شیعه، بدانید که وظیفه شرعی
است که از ولی امر مسلمین اطاعت کنید. خداوند در قرآن می فرماید: اطاعت
کنید خدا را و اطاعت کنید رسول خدا را و اطاعت کنید ولی امر را.
و اینک در این زمان ولی امر، امام امت خمینی کبیر است.
خدایا! یاری مان کن تا از امام مان پیروی کنیم و در خط امام که همان خط
اسلام است، باشیم. و یک تذکر می دهم به افرادی که گول خورده اید، دست
از شیطنت بازی ها علیه روحانیت بردارید و پیرو امام و روحانیت مبارز باشید
و اگر تاریخ را مطالعه کنید، می بینید که همیشه این روحانیت حافظ اسلام و
استقلال مملکت اسلامی بوده اند.
و اینک سخنی با تو ای خون آشام! ای سفاک! ای اهریمن! ای جنایتکار!
ای امریکای خونخوار که خون همه محرومان در سراسر گیتی به دست تو و یا
جیره خوارانت می ریزد! به یاری حق و همت امت اسلامی دیگر عمرت به پایان
رسیده است و تو را در جهان که رسوایی رسواتر خواهیم کرد. تو که هر روز
در جنوب لبنان و السالوادور خون ها می ریزی و سازمان حقوق بشرت در خواب
خرگوشی فرو رفته بود. و زمانی که منافقین که به فرموده رهبر عزیزمان، از
کفار بدترند در هفت تیر فاجعه ای بزرگ آفریدند و شخصیتی همچون شهید
مظلوم، عارف بزرگ، بهشتی عزیز و هفتاد و دو تن از یارانش را شهید کردند.
ای امریکا ساکت بودی، باز عوامل خائن نفوذی شان در هشت شهریور رئیس
جمهور و نخست وزیر عزیزمان را شهید کردند و حالا برای چهار تروریست
که به بچه شش ماهه هم رحم نمی کنند و به دادگاه عدالت اسلامی سپرده
می شوند و اعدام می گردند سر و صدا راه می اندازی؟ ولی کور خوانده ای چرا
که دیگر حنایت پیش مسلمانان رنگی ندارد.
شما ای نهضت آزادی! ای لیبرال ها! که نه فاجعه هفتم تیر را محکوم می
کنید و هشتم شهریور را با کمال پررویی آنها را فرزندان خود می دانید، برگردید
به اسلام، به اسلام فقاهتی و نه اسلام من درآوردی! و شما ای ملت بیدار
السلام
ایران! هوشیار باشید و نگذارید تاریخ تکرار شود. مثل زمان حضرت علیعلیه
حالا که جنگ به نفع جمهوری اسلامی ایران پیش می رود همان هایی که به
السلام گفتند که مالک را بر گردان ما با قرآن نمی جنگیم که متأسفانه
امام علیعلیه
همین کار را کردند. قرآن و اسلام در ایران پیاده می شود نه در حزب بعث
صدام.
و شما ای مادر! ای همسر و ای خواهر و برادرم! بردبار باشید که خداوند
با صابران است. »
والسلام
پاسدار ناصر جام شهریاری