نام شهید: بدران

نام خانوادگی: عبيد فحل جنابي

کنیه: أبو أحمد الجنابي

نام مستعار: بدران فحل أبو أحمد الجنابي

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: