نام شهید: باسم

نام خانوادگی: رحيم علي الناصري

کنیه: أبو جهاد الناصري

نام مستعار: باسم الناصري رحيم

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: