نام شهید: ابوالفضل
نام خانوادگی: مرادخانی محمودآبادی
شماره ملی :۰۳۸۴۹۱۷۶۶۶
تاریخ تولد:۱۳۴۵/۱۰/۰۵
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۲۴
محل شهادت:شلمچه
درجه / عضویت: وظیفه
محل خدمت:سپاه