نام شهید: ابوالفضل
نام خانوادگی:اکبری
شماره ملی :۰۳۸۲۶۲۵۱۴۵
تاریخ تولد:۱۳۴۲/۱۰/۰۲
تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۲/۱۷
محل شهادت: شلمچه
درجه / عضویت: بسیجی
محل خدمت: سپاه