نام شهید: أنور

نام خانوادگی: عبد الحميد الحسيني

کنیه: أبو أحمد الحسيني

نام مستعار: سيد أنور الحسيني عبد الحميد

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: