نام شهید: أكرم اسد

نام خانوادگی: مولى البغدادي

کنیه: أبو جعفر الطيار

نام مستعار: أكرم بغدادي موسى

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: