نام شهید: أركان لهمود

نام خانوادگی: جاسم الخفاجي

کنیه: أبو إبراهيم الخفاجي

نام مستعار: أركان خفاجي لهمود

نام پدر:

تاریخ تولد:

تاریخ شهادت:

درباره شهید: